ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

"Darujmy światu pokój" - konkurs plastyczny

admin

Oświęcimskie Centrum Kultury jest organizatorem cyklicznego konkursu plastycznego, którego celem są plastyczne wypowiedzi dzieci i młodzieży prezentujące świat wolny od wojen, afirmację życia, miłości, szacunek wobec drugiego człowieka, niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii. W XX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Darujmy światu pokój" swoje artystyczne spojrzenie przedstawili uczniowie naszej szkoły.

Do udziału w dwudziestej edycji konkursu zostało nadesłanych 728 prac z 67 miejscowości na świecie, które oceniła komisja w składzie: Bożena Formas-Mądry - artysta plastyk, Paweł Warchoł - artysta plastyk, Magdalena Prochowska - plastyk.

Komisja przyznała 57 równorzędnych nagród i 33 równorzędne wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych oraz wyróżniła udziałem w pokonkursowej wystawie prace 82 autorów.

Wśród autorów zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej znalazły się uczennice klas: VIII b - Angelika Szambelan (opiekun Aneta Franke) VIII c- Maria Chwedczuk (opiekun Aneta Derlak).

Gratulujemy artystkom oraz opiekunkom i życzymy kolejnych sukcesów!