ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Jubileusz Szkoły

admin

Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie świętowała 35-lecie swojej działalności i 30-lecie nadania imienia. Obchody jubileuszowe odbyły się 30 kwietnia 2018 roku. Zainaugurowała je msza św. w Kościele św. Mikołaja, celebrowana przez księdza dziekana Wiesława Oleszka i księdza prałata Andrzeja Puzona. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna, rodzice i zaproszeni goście. Dalsza część uroczystości odbywała się na terenie szkoły, a rozpoczęło je uroczyste wprowadzenie Pocztów sztandarowych i wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

 

 Na jubileusz 35-lecia działalności szkoły przybyli honorowi goście w osobach: Arkadiusz Bratkowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Agnieszka Skubis- Rafalska - Zastępca biura Wojewody Lubelskiego, Aneta Tywoniuk - Małysz Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, Tomasz Zając Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Radosław Szkudziński- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Hrubieszowa, Anna Świstowska - Przewodnicząca Rady Miasta Hrubieszowa, Grażyna Temporowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, Tomasz Wojciech Antoniuk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta- Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem”, Ks. Dziekan Wiesław Oleszek Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja, Ks. Prałat Andrzej Puzon Proboszcz Parafii pw. MB Nieustającej Pomocy, Ks. Paweł Janiel wikariusz z Parafii pw. Zaśnięcia NMP.

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek kulturalno - oświatowych: Barbara Nalepa (Przedszkole „Mamy siebie”), Edyta Kucharska (SP1), Andrzej Jurczyński (SP2), Marek Kozielewicz (ZS1), Alicja Borkowska (ZS2), Dariusz Szadowski (ZS3), Lech Jurczuk (POSW), Marzena Bazylewicz (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna), Emilia Feliksiak (HDK), Halina Kurek (Miejska Biblioteka Publiczna), Marek Watras (HOSIR), Zuzanna Korycka (PCK).

Przedstawiciele służb mundurowych: Kapitan Piotr Gronowicz (Państwowa Straż Pożarna), Starszy chorąży Beata Pawelec (Straż Graniczna), Podpułkownik Mirosław Biszczat (2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”), Tadeusz Wdowiak – (Straż Miejska), Zenon Krawczuk Ochotnicza Straż Pożarna),Nadleśniczy Mariusz Nagadowski (Nadleśnictwo Strzelce).

Emerytowani dyrektorzy: Marian Cisło - Radny obecnej kadencji, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji, Czesław Podgórski, Lewczuk Grażyna, Szeląg Stanisława.

Emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły: Barbara Kurek-Kaszuba, Wiesława Kańkowska, Czesław Kańkowski, Alina Kisielewska, Barbara Lenard, Jadwiga Mazur, Grażyna Sulej, Stanisława Szeląg, Barbara Wiśniewska, Grażyna Kurek, Irena Majcher, Janina Palonka, Maria Kapyś.

Obecni byli przedstawiciele prezydium rady rodziców.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor, która zaznaczyła, że „Uroczystość 35-lecia szkoły i 30 - lecia nadania jej imienia, jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w naszej pamięci. Myślę, że dzisiejsza „Trójka” doskonale łączy dorobek przeszłości z nowoczesnością, w której ciągle pielęgnowane są wartości i tradycje szkoły. Święto nasze wpisuje się w obchody 100- lecia Odzyskania Niepodległości. Dzisiaj, przywołujemy postać Naszego Patrona Henryka Dobrzańskiego Hubala. Major 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, żołnierz Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari i czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Znakomity oficer, świetny kawalerzysta, zdobywca prestiżowych nagród w jeździectwie, olimpijczyk. Człowiek, który do końca swoich dni służył Polsce i za nią - w walce - oddał swoje życie. Uczy nas, jak powinniśmy reprezentować interesy Polski i bronić dobrego imienia Rzeczypospolitej. Jest i powinien być inspiracją dla dzieci, młodzieży i dla wszystkich, którzy chcą być patriotami czasu pokoju, „patriotami życia codziennego” – mówiła.

Podczas uroczystości nie zabrakło wzajemnych życzeń, podziękowań i gratulacji. Pani Dyrektor wyraziła uznanie i podziękowanie pierwszym dyrektorom szkoły: panu Czesławowi Podgórskiemu, Marianowi Cisło i zastępcom pani Stanisławie Szeląg i Grażynie Lewczuk za wzorowe prowadzenie szkoły i wyznaczenie drogi. Słowa podziękowania złożyła wszystkim byłym i obecnym nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom za olbrzymi codzienny wkład pracy, na który składa się końcowy efekt w postaci odnoszonych sukcesów w różnych dziedzinach pracy szkoły. Dziękowała rodzicom za wspólne działania dla dobra uczniów i całego środowiska szkolnego. Burmistrzowi Miasta Panu Tomaszowi Zającowi i Radzie Miasta, za zrozumienie, akceptację i za wspieranie działań szkoły w tworzeniu dobrych i godnych warunków do pracy i nauki. Słowa wdzięczności skierowała do wszystkich, którzy przez lata rozumieli potrzeby szkoły i wspierali ją.

Pan Tomasz Zając Burmistrz Miasta, podziękował za przybycie wszystkim zaproszonym osobom, pogratulował pracy szkoły i wspomniał o nowej inwestycji – budowie boisk. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się już w maju br.

Z rąk Marszałka Arkadiusza Bratkowskiego Pani Dyrektor Danuta Krawczuk odebrała Medal Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Wyróżnienia z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości trafiły do rąk nauczycieli: Stanisławy Szajnogi, Magdaleny Płonkowskiej, Anny Świstowskiej, do sekretarza szkoły Barbary Jakubowskiej i zastępcy dyrektora Marty Słupnej.

35-letnia szkoła jubilatka otrzymała wiele prezentów, listów gratulacyjnych oraz życzeń, które na ręce Pani Dyrektor złożyli przybyli goście ze szkół podstawowych i ponagimnazjanych, przedstawiciele służb mundurowych, placówek oświatowo-kulturalnych z naszego miasta, kapłani i rodzice.

Po oficjalnych przemówieniach zaproszono wszystkich do obejrzenia programu artystycznego ukazującego przeszłe i teraźniejsze dzieje naszej ojczyzny i polskiej szkoły.

Akademię wykonali uczniowie pod kierunkiem nauczycielek: Anety Franke, Stanisławy Szajnogi i Małgorzaty Koniec.

Wszyscy zebrani na sali goście mogli zapoznać się bliżej z historią, rozwojem i osiągnięciami placówki przedstawionymi w okolicznościowej wystawie oraz prezentacji multimedialnej. Jako pamiątkę ważnego dla szkoły święta obecni otrzymali jubileuszową kartkę pocztową.

Każdy Jubileusz to niezwykłe przeżycie i ważne wydarzenie również dla obecnych uczniów oraz osób związanych z naszą szkołą, wszystkich uczestników szkolnego święta. Nie był to tylko sentymentalny powrót do przeszłości, ale znakomita okazja do pokazania tym, którzy uczą się w niej aktualnie, że szkoła to niezwykle ważny element w życiu każdego człowieka. To obecni uczniowie tworzą historię swojej szkoły, są z nią złączeni, są za nią odpowiedzialni, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości jako jej absolwenci.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie jubileuszu oraz dziękuje za obecność na tak wyjątkowym święcie szkoły.

 

Marzanna Bednarczuk

 

Galeria: