ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 4 - 17 stycznia 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021 r.
5. Egzamin ósmoklasisty:
  1. język polski,
  2. matematyka
  3. język obcy nowożytny.

25 - 27 maja 2021 r.

6. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:
  1. język polski,
  2. matematyka
  3. język obcy nowożytny.
16 - 18 czerwca 2021 r.
7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

Ustali Dyrektor Szkoły

8. Koniec pierwszego semestru 15 stycznia 2021 r.
9. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych.
25 czerwca 2021 r.
10. Ferie letnie 26 czerwca -
31 sierpnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).