ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

"List do Taty" - konkurs rozstrzygnięty

admin

Dnia 13 września 2021 r. odbyło się w Zamościu, w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego uroczyste podsumowanie szóstej edycji konkursu "List do Taty”, ogłoszonego przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy z zespołem Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego. Nad konkursem honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak. Celem projektu było zwrócenie uwagi na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie wzorów ojcostwa.

Czytaj więcej...

Koncert w stylu rap

admin

08.09.2021 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w koncercie profilaktycznym w stylu rap „Wyrwani z niewoli”. Na koncercie poruszono tematykę dotyczącą wartości życia wolnego od wszelkich form uzależnień. Dzięki otwartości i szczerości występujących słuchający mogli podjąć decyzję o zmianie swojego życia i pracy nad sobą. Do wielu uczniów trafiła muzyka, bardzo dobrze i ciekawie zrobiony podkład. Niektóre wypowiedzi skłaniały do refleksji nad własnym życiem, poruszyły i świadczyły o tym, że ten koncert był potrzebny i wartościowy. W wydarzeniu w Hrubieszowskim Domu Kultury wzięły udział klasy V b, VI a, VIII a, VIII b.

Koordynator organizacji wyjścia na koncert profilaktyczny U. Suplicka

Narodowe Czytanie 2021

admin

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest od 2012 roku. Została ona zainicjowana przez byłego Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, który zaproponował na początek do odczytania epopeję narodową pt. "Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry. Podczas następnych edycji przeczytano kolejno: "Trylogię”, "Lalkę’’, "Quo vadis”, "Wesele”, "Przedwiośnie” i "Balladynę”.

Od kilku lat Narodowe Czytanie odbywa się również w naszym mieście. Jest ono organizowane głównie przez bibliotekarzy z miejskich bibliotek na placu przed Hrubieszowskim Domem Kultury.

Czytaj więcej...

"Mój nowy dom" Leny Barańczuk

admin

Dnia 3 września 2021 r. ogłoszono wyniki XXXIX Wojewódzkiego i XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA’ 2021 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska- Białej. W tym roku wzięło w nim udział 434 autorów z całej Polski, którzy nadesłali 1104 utwory. Po zapoznaniu się ze wszystkimi utworami – jury w składzie: Tomasz Jastrun (przewodniczący), Jan Picheta, Juliusz Wątroba, Irena Edelman (sekretarz) postanowiło tradycyjnie uhonorować drukiem w „lipowym” almanachu teksty stu autorów, którzy wyróżnili się oryginalną konstrukcją literackiej rzeczywistości, ciekawym przekazem wizji świata czy solidnym warsztatem twórczym.

Czytaj więcej...

"Darujmy światu pokój" - konkurs plastyczny

admin

Oświęcimskie Centrum Kultury jest organizatorem cyklicznego konkursu plastycznego, którego celem są plastyczne wypowiedzi dzieci i młodzieży prezentujące świat wolny od wojen, afirmację życia, miłości, szacunek wobec drugiego człowieka, niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii. W XX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Darujmy światu pokój" swoje artystyczne spojrzenie przedstawili uczniowie naszej szkoły.

Czytaj więcej...